[OCOP 5 SAO] Dừa sáp sợi Vicosap 400ml

Liên hệ


DỪA SÁP SỢI NHẬN CHỨNG NHẬN OCOP 5 SAO CẤP QUỐC GIA 2022
Ngày 17/7/2023 tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Vicosap vinh dự nhận chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia 2022 với dòng sản phẩm Dừa sáp sợi Vicosap.