Dừa sáp trái Bảo Châu [loại 1]

250,000 đ


Cơm dừa dày đặc, bao lưới và hút chân không kín đáo, có dán tem truy
xuất nguồn gốc. Tăng thời gian bảo quản lên đến 7 ngày nhiệt độ
thường và 20 ngày khi bảo quản ngăn mát.