Hotline : 0916539439 Email : hotro@vicosap.vn

THƯ CHÚC MỪNG LỄ SÊNE ĐÔLTA NĂM 2023

Ngày đăng: 01:45 PM 12/10/2023 - Lượt xem: 170

Mừng Sêne Đôlta năm 2023, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh có thư gửi quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh.

 

 

Chánh điện chùa Thlôt (xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) được công nhận là cơ sở tôn giáo tín ngưỡng văn minh. Ảnh: SÂM BÁT

 

Quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh thân mến!

Mừng Sêne Đôlta năm 2023, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh thân ái gửi đến quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2020 - 2025); tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang tập trung xây dựng huyện Trà Cú để cuối năm 2023 đạt chuẩn nông thôn mới. Tinh thần đoàn kết các dân tộc, tôn giáo luôn được giữ gìn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer được nâng lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh trân trọng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của quý vị chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer vào những thành tựu phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Quý vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh thân mến!

Mừng Sêne Đôlta năm nay có nhiều phấn khởi, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Trà Vinh tập trung phấn đấu xây dựng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể quý vị chư tăng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2023 đã đề ra.

TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN -

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH

Nguồn Báo Trà Vinh

 

 
Zalo Chat